در صورتیکه اپلیکیشن سیب اپ روی گوشی شما نصب می باشد دانلود از سیب اپ را بزنید. در غیر اینصورت روی دانلود مستقیم اپلیکیشن بزنید و مراحل بعدی را طی کنید.
مرحله اول
کلید دانلود مستقیم اپلیکیشن در بالای صفحه را لمس کنید. بعد از آن در صفحه زیر“install” را بزنید. بعد از نصب اپلیکیشن به مرحله دوم بروید.
مرحله بعد
مرحله دوم
به تنظیمات گوشی رفته و از آنجا به “General” بروید. در پایین این بخش “Profile & Device Management” را انتخاب کنید.
مرحله بعد
مرحله سوم
در صفحه زیر“Candev Partners Inc” را انتخاب کنید و به مرحله بعدی بروید.
مرحله بعد
مرحله چهارم
در صفحه زیر Trust “Candev Partners Inc” را لمس کنید و مجددا کلید قرمز Trustرا لمس کنید. حالا می توانید اپلیکیشن فیدیلیو را اجرا و از آن استفاده کنید.
بازگشت به مرحله اول